Nya namn på vissa skolformer samt stärkt utbildning

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn. Här kan du läsa om vad ändringarna innebär.

Illustrerad bild som visar elever och personal inom anpassad utbildning

Då börjar ändringarna gälla

Ändringarna gäller från den 2 juli 2023.

Det här innebär ändringarna

Ändringarna innebär att

  • grundsärskola byter namn till anpassad grundskola
  • gymnasiesärskola byter namn till anpassad gymnasieskola
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort
  • elevens val avskaffas i den anpassade grundskolan.
Senast uppdaterad 31 januari 2023