Concept cartoons i naturvetenskap

Med concept cartoons eller begreppsbubblor får du igång elevernas diskussioner om naturvetenskapliga fenomen och sammanhang. Här har vi samlat allt material med concept cartoons inom naturvetenskap för grundskolan.

Elever diskuterar vad som orsakar växthuseffekten.

Eleverna diskuterar här vad det är som orsakar växthuseffekten.

Konkreta tips
Forskning och fördjupning

Om concept cartoons

Concept cartoons, eller begreppsbubblor, är serieteckningar som uttrycker tankar om olika naturvetenskapliga fenomen eller sammanhang i vardagen. Eleverna fördjupar sig i ett visst ämne eller fråga genom att utbyta idéer med varandra.

Forskarna Brenda Keogh och Stuart Naylor vid Manchester Metropolitan University skapade sina första Concept Cartoons på 1990-talet. I likhet med många andra lärare hade de upplevt att elever och studenter ofta förstod ett naturvetenskapligt fenomen på olika sätt.

För att tydliggöra elevernas olika uppfattningar skapade de bilder som föreställer elever som diskuterar en fråga eller en händelse. Deras ambition var att bilderna skulle

  • stödja elevers språkutveckling genom att hjälpa elever att ställa egna frågor och att stimulera diskussioner
  • stödja elevers lärande genom att göra deras idéer synliga och illustrera alternativa synsätt som kan utmana deras föreställningar och utveckla förståelsen av ämnet
  • användas för olika former av bedömning
  • användas som inledning eller sammanfattning av ett område i skolan, men även utanför klassrummet till exempel som hemuppgifter.
Senast uppdaterad 20 juni 2023