Ansök med svensk examen

Du som har en lärar- eller förskollärarexamen har möjlighet att ansöka om en legitimation. Du kan även komplettera din legitimation med fler behörigheter utöver din examen. När du ansöker måste du ange vilka behörigheter du vill ha och du måste skicka med relevanta intyg.

Så här går ansökningsförfarandet till

För att kunna ansöka om en legitimation som lärare- eller förskollärare krävs en behörighetsgivande examen och ett examensbevis. Det går också att ansöka om behörigheter utöver din examen. Du ansöker om fler behörigheter i samband med din legitimationsansökan eller vid ett senare tillfälle. Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att du har dina intyg i ordning. Du kan göra din ansökan med eller utan e-legitimation. När du ansöker med e-legitimation från BankID skickar du in din ansökan digitalt och laddar upp dina intyg till ansökan direkt. Väljer du att ansöka utan e-legitimation skapar du din ansökan i vårt digitala verktyg för att sedan skriva ut och posta ansökan och intygen till: Skolverket, Box 3023, 169 03 Solna.

När du öppnar det digitala ansökningsformuläret får du den information du behöver för att göra din ansökan. Det finns förklarande texter, intygsmallar och länkar till mer information. Det tar cirka 15-30 minuter att göra en ansökan om du har dina intyg i ordning.

Behörighetsgivande examen

För att kunna ansöka om legitimation behöver du ha en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen. En behörighetsgivande examen får du efter en avklarad lärar- eller förskollärarutbildning. Utbildningen är oftast genomförd på högskolenivå. Syftet med utbildningen är att utbilda studenter till lärare och förskollärare.

Ansökningsavgift

Det kostar 1 500 kronor att ansöka om en lärar- eller förskollärarlegitimation. Om du är legitimerad lärare eller förskollärare och vill komplettera legitimationen med fler behörigheter kostar det 750 kronor.

När och hur betalar jag avgiften?

När din ansökan är registrerad skickar vi en bekräftelse till dig. I meddelandet finns information om hur du går tillväga för att betala ansökningsavgiften. Betalinformationen baseras på de uppgifter som du har lämnat i ansökningsformuläret.

Varför tar Skolverket ut en ansökningsavgift?

Ansökningsavgiften är beslutad av regeringen och är avsedd för att täcka Skolverkets kostnader för handläggningen. Avgiften skiljer sig åt beroende på om du ansöker för första gången eller om du vill komplettera din legitimation med ytterligare behörigheter vid ett senare tillfälle.

Ange vilka behörigheter du vill ha utöver examen

Utgångspunkten är att du får den behörighet som följer av din behörighetsgivande examen. Du kan också ha rätt till fler behörigheter utöver vad som följer av din examen. Det kan till exempel gälla högskolestudier utöver din examen samt undervisnings- och yrkeserfarenhet.

Tänk på att i vissa fall kan du ansöka om behörighet i samma ämne i flera skolformer. Det gäller till exempel gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Ange alla skolformer och eventuella årskurser du ansöker om behörighet för i ett ämne.

Om du ansöker om behörigheter utöver din examen måste du berätta vilka de är och bifoga ett intyg för varje enskild behörighet som du ansöker om. Skolverket prövar sedan om du har rätt till de behörigheter du angett.

Läs mer om vilka behörigheter du kan få utöver din examen

Förordning om behörigheter och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326)

Vilka intyg som krävs

När du ansöker om legitimation för första gången måste du skicka med en kopia på din behörighetsgivande examen. Var noga med att skicka in examensbevisets samtliga sidor.

Om du vill bli behörig i ämnen som inte framgår av din examen ska du skicka med intyg som styrker exempelvis högskoleutbildning, undervisningserfarenhet och yrkeserfarenhet.

Exempel på intyg som du kan bifoga:

 • Utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands.
 • Utdrag ur Ladok (högskolornas gemensamma system för dokumentation av studieresultat), för att intyga kompletterande studier i Sverige. Ett Ladok-utdrag kan dock inte ersätta ett examensbevis.

Undervisningserfarenhet

Intyg över undervisningserfarenhet i Sverige eller vid svenska utlandsskolor. Använd dig av Skolverkets blankett gällande erfarenhetsintyg. Intyget ska vara underskrivet av rektor, förskolechef eller huvudmannen för den eller de skolor där du har undervisat.

Undervisningserfarenhet förskolan (387 kB)

Undervisningserfarenhet grundskolenivå (425 kB)

Undervisningserfarenhet gymnasienivå (527 kB)

Intyg för behörighet i vissa ämnen

Exempel på intyg som du kan bifoga:

 • Utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands
 • Tjänstgöringsintyg där det tydligt framgår vilken befattning, arbetsuppgifter och tidsperiod du arbetat med relevans för ämnet
 • Yrkesbevis/certifikat/branschutbildning

Exempel:

Sally har en två-årig yrkeshögskoleutbildning i fotografi utöver sin gymnasielärarexamen. Hon har mångåriga kunskaper som motsvarar ämnesplanen i fotografisk bild genom att även ha arbetat som fotograf, både som frilans och genom arbete på en tidningsredaktion under tre år. Detta styrks av inskickade handlingar så som tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev från kunder, studieintyg över yrkeshögskoleutbildning och registeringsbevis från Bolagsverket över näringsverksamhet

Läs mer om krav för behörighet i vissa ämnen

Intyg för behörighet i yrkesämnen

Exempel på intyg som du kan bifoga:

 • Tjänstgöringsintyg
 • Yrkesbevis exempelvis inom el och bygg, fartygsbefäl, sjökapten, pilot
 • Legitimation som exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut
 • Gesällbrev/yrkesprov
 • KY/YH-utbildningar
 • Intyg över eget företag (utdrag från Skatteverket/Bolagsverket/revisor)

Exempel:

Aron har en lärarexamen och har arbetat som frisör i många år. Han har sökt behörighet i ämnet hantverk med inriktning mot frisör. För att visa på sin yrkeskompetens väljer Aron bland annat att skicka in ett intyg från tidigare arbetsgivare och flera rekommendationsbrev. Eftersom han även haft ett företag så bifogar han en F-skattesedel från Skatteverket.

Läs mer om krav för behörighet i yrkesämnen

Ansök här

Ansökan är stängd för underhåll från fredag 16/3 kl. 16:00 till lördag 17/3 kl 20:30.

Ansök om legitimation för lärare och förskollärare

Senast granskad: 2016-05-27
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning