Concept cartoons i undervisningen

Med concept cartoons eller begreppsbubblor får du igång elevernas diskussioner om naturvetenskapliga fenomen och sammanhang. Här har vi samlat allt material med concept cartoons inom naturvetenskap, kemi och fysik.

Concept cartoons – samlat material

Här hittar du alla sidor med concept cartoons. De olika områdena finns för grundskolans tidigare respektive äldre åldrar.

Vi håller på att uppdatera concept cartoons och publicerar nytt material löpande.

Om concept cartoons

Concept cartoons, eller begreppsbubblor, är serieteckningar som uttrycker tankar om olika naturvetenskapliga fenomen eller sammanhang i vardagen. Eleverna fördjupar sig i ett visst ämne eller fråga genom att utbyta idéer med varandra.

Brenda Keogh och Stuart Naylor skapade sina första Concept Cartoons på 90-talet vid Manchester Metropolitan University. I likhet med många andra lärare hade de upplevt att elever och studenter ofta förstod ett naturvetenskapligt fenomen på olika sätt.

För att tydliggöra elevernas olika uppfattningar skapade de bilder som föreställer elever som diskuterar en fråga eller en händelse. Deras ambition var att bilderna skulle

  • stödja elevers språkutveckling genom att hjälpa elever att ställa egna frågor och att stimulera diskussioner
  • stödja elevers lärande genom att göra deras idéer synliga och illustrera alternativa synsätt som kan utmana deras föreställningar och utveckla förståelsen av ämnet
  • användas för olika former av bedömning
  • användas som inledning eller sammanfattning av ett område i skolan, men även utanför klassrummet till exempel som hemuppgifter.
Ett exempel på en concept cartoon som kan användas i undervisning

Eleverna diskuterar här vad som händer med isens massa när den smälter.

Senast uppdaterad 26 juni 2019