Statistik

Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

 • Statistik

  Riksprislistan

  Riksprislistan fastställs av Skolverket och innehåller bland annat bidragsbelopp för elever vid fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor och internationella skolor.

 • Statistik

  Elevers övergång till annan skolform eller arbete

  Ta del av statistiken om elevers övergång till gymnasieskola, komvux, högskola och arbetsmarknad.

 • Statistik

  SALSA

  SALSA är en statistisk modell som beräknar resultaten för en skola i relation till skolans faktiska betygsresultat med hänsyn till ett antal bakgrundsfaktorer.

 • Statistik

  Ny e-tjänst för skolenhetsregistret

  Använd vår nya e-tjänst för insamling av uppgifter till skolenhetsregistret. Skolenhetsregistret fanns tidigare hos SCB men förvaltas och vidareutvecklas nu av Skolverket.