Från skola till arbetsliv

Skolverket arbetar för att eleverna ska vara väl förberedda för arbetslivet efter en yrkesutbildning och att övergången från skola till arbete ska fungera. Här finns information om frågor som rör skola och arbetsliv med fokus på arbetsplatsförlagt lärande.

GÅ DIREKT TILL...

Europass

Europass består av flera dokument som syftar till att hjälpa studerande och arbetstagare att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa.

Studie- och yrkesvägledning

Vägledning är en process och tar tid. För att den ska leda till hållbara val för individen och för att undvika kostsamma avhopp och programbyten behöver vägledningens roll stärkas och kvaliteten höjas inom studie- och yrkesvägledningen.

Omval till gymnasieskolan

Hjälp era elever att hitta information om yrken och arbetsmarknad. Sök också bland skolor, program och utbildningsvägar i hela Sverige.

Lärlingscentrum

Skolverkets lärlingscentrum stödjer huvudmän och skolor men även arbetslivsorganisationer och arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Bidrag för yrkesutbildning

Huvudmän som har yrkesutbildning kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheterna och för att öka lärares behörighet och kompetens.

Bidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Det finns två statsbidrag för att utveckla lärandet på arbetsplatsen. De kan sökas av bland andra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.