Skolverket på SETT-dagarna

Den 18–20 april genomfördes SETT-dagarna på Kistamässan i Stockholm. Skolverket var en av tre organisationer som ansvarade för programmet. På den här sidan kan du ta del av föreläsarnas presentationer i efterhand.

Skolverkets monter på SETT-dagarna

SETT – Scandinavian Education Technology Transformation – är en mötesplats för innovation och livslångt lärande från förskola till vuxenutbildning.

Skolverket var samarbetspartner till SETT för andra året i rad och en av tre spåransvariga för programmet. Skolverket medverkade med ett gediget program i monter A:33. Besökarna hade möjlighet att träffa flera av föreläsarna, prata med provansvariga för nationella prov, svara på dagens fråga och testa en demoversion av provmiljön till digitala nationella prov.

Bild undervisningsråd visar provmiljön för digitala nationella prov på dator

Foto: Jonas Persson

Föreläsningsprogrammet som Skolverket presenterade bestod av åtta seminarier. På den här sidan kan du läsa mer om seminarierna. Du hittar även länkar till mer information i ämnet, kortfattade sammanfattningar och föreläsarnas presentationer.

Kom ihåg att Skolverket ger kostnadsfria webbinarier och konferenser året runt. Håll koll i vår kalender och anmäl dig till de som är relevanta för dig.

Skolverkets kalender

Skolverket på SETT – dag för dag

Här kan du hitta information om vad våra föreläsningar handlade om, länkar till mer information om ämnet, föreläsarnas presentationer och dagens fråga.

SETT-mässan dag 1

Bild på publik vid en av Skolverkets föreläsningar på SETT.

Foto: Jonas Persson

Dagens fråga den 18 april

På vilket sätt skulle du vilja att Skolverket stöttar ert arbete med digitaliseringens möjligheter och utmaningar?

De önskemål vi fick in från besökarna berörde allt från att ge politiker och nämnder i kommunerna kunskap och sammanhang kring digitalisering, önskemål om utbildningsmoduler med olika inriktningar till inspiration om hur andra gjort och webbinarier med konkreta exempel.

Vill du också vara med och påverka? Mejla ditt svar till: digitalisering@skolverket.se

Föreläsningar den 18 april

Organisera för skolbibliotek i undervisningen

Skolverkets första föreläsning på SETT-dagarna handlade om hur man kan stärka elevernas bildning, källmedvetenhet och språkliga förmåga och dessutom öka deras delaktighet i det demokratiska samtalet.

Föreläsarens presentation Pdf, 1 MB.

Här hittar du mer information om ämnet:

Gör skillnad som vuxen med traumamedveten omsorg (TMO)

TMO (traumamedveten omsorg) är en utbildning som Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket.

Föreläsarens presentation Pdf, 854 kB.

Mer information om utbildningen:

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta?

Det här var en dynamisk föreläsningar där det fanns chans att ställa frågor till föreläsarna. Det handlade om de tekniska och organisatoriska förutsättningarna som huvudmän och skolor behöver uppfylla för att kunna genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd.

Föreläsarnas presentation Pdf, 964 kB.

Mer information om ämnet:

Digital kompetens – en förutsättning för det livslånga lärandet?

Skolverket hade bjudit in gäster från olika organisationer och näringslivet för att prata om digital kompetens och livslångt lärande. Samtalet började med ett kort resonemang om vad livslångt lärande är. Det gick också in på vilken typ av kompetenser och kunskaper som kommer att behövas i framtiden och om synen på kunskap förändrats i och med den digitala utvecklingen. Hur ska vi bemöta den snabba teknikutvecklingen? 

Digitala nationella prov – vad behöver lärare och rektorer veta?

Det här var en föreläsning för alla som har frågor kring de digitala nationella proven. De fyra undervisningsråden från Skolverket gick igenom svaren på de vanligaste frågorna om hur man förbereder sig, vad som kommer gälla kring bedömning, tillgänglighet och vilka förändringar som kommer.

Föreläsarnas presentation Pdf, 3 MB.

Mer information om ämnet:

SETT-mässan dag 2

Dagens fråga den 19 april

Ge ett konkret exempel på hur en digital lärresurs används för att utvidga lärandet på din förskola eller skola.

Elever som kommer nära insekter genom digitala mikroskop och greenscreen, i-pads för gemensam dokumentation, google translate som hjälpmedel för elever med annat modersmål, ta hjälp av Chat GPT för att skapa poesi om hållbarhet och övning i källkritik. Det var bara några av de många konkreta och kreativa exempel som lämnades in i frågelådan den här dagen.

Skicka in ditt exempel tilll: digitalisering@skolverket.se

Föreläsningar den 19 april

Att välja och värdera digitala lärresurser i SO-undervisningen

Mer information om ämnet:

Organisera och lägga grund för digital kompetens i förskolan

Ett samtal mellan representanter från Skolverket och två olika kommuner. Det handlade om när de digitala verktygen får ett mervärde och hur personalen kan göra medvetna val.

Föreläsarnas presentation Pdf, 3 MB.

Mer information om ämnet:

SETT-mässan dag 3

Dagens fråga den 20 april

Hur arbetar ni för att sprida goda exempel till varandra i kollegiet?

Flera av de som svarade på dagens fråga angav att de har någon form av kort avstämning i samband med APT eller annan form av personalmöte. Ett bra sätt att göra erfarenhetsdelning till en rutin.

Vill du berätta för oss hur ni gör i ditt kollegie? Mejla ditt svar till: digitalisering@skolverket.se

Föreläsning den 20 april

Hur kan skolan skapa trygghet för lärande?

Robert Thornberg, professor vid Linköpings universitet föreläste om att det aktuella kunskapsläget gällande mobbning och kränkningar i skolan. Forskningen visar att skolor som tar en hela skolan-ansats för att skapa ett positivt skolklimat och motverka kränkningar och skapar ett auktoritativt ledarskap ökar chansen till positiva effekter på allt från psykisk hälsa till studieresultat.

Föreläsarens presentation Pdf, 871 kB.

Mer information om ämnet:

Publicerades den .