Konferens - Mötesplats gymnasieskola

Mötesplats gymnasieskola är en årligt återkommande digital konferens där vi erbjuder valbara webbinarier för dig som vill veta mer om vad som är på gång i din skolform.

Mötesplats gymnasieskola 2024

Den 6–8 februari hölls den allra första upplagan av Mötesplats gymnasieskola.

Material från konferensen

Webbinarier

Observera att endast ett fåtal av webbinarierna spelas in.

Följande webbinarier kommer att spelas in:

  • Gör dig redo för Gy25 i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan
  • Gör dig redo för Gy25 i komvux

Du hittar inspelningarna två veckor efter konferensens slut på sidan
Så implementerar du Gy25

Övriga webbinarier kommer inte att gå ta del av i efterhand.

Presentationer

Presentationerna från konferensen kommer att gå ladda ner från denna sida under en begränsad period. Presentationerna finns tillgängliga till och med 7 mars 2024.

AI och framtiden Pdf, 13 MB.

AI - prova på Pdf, 13 MB.

Aktuellt i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan 2024-2025 Pdf, 713 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömning för hållbart lärande Pdf, 1003 kB, öppnas i nytt fönster.

Betyg och betygssättning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Demokratistegen Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Digitala nationella prov i svenska och engelska Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster.

F-varning för demokratin – elevdelaktighet och inflytande Pdf, 806 kB, öppnas i nytt fönster.

Förebyggande arbete och tydliga befogenheter viktigt för trygghet och studiero Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Gör dig redo för Gy25 i komvux Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Gör dig redo för Gy25 gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Hur kan fler klara gymnasieskolan? Pdf, 683 kB, öppnas i nytt fönster.

Lärande för hållbar utveckling Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Professionsprogram Leda kollegialt lärande Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Regional planering och dimensionering Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sexualitet, samtycke och relationer Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skolans gemensamma elevhälsoarbete Mötesplats gymnasieskola Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Teknik och organisation DNP Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär kommande reformer för studie- och yrkesvägledningen Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.


Mötesplats anpassade skolformer

Programmet för Mötesplats gymnasieskola riktar sig i första hand till gymnasieskolan. Mer riktad information till anpassad gymnasieskola kommer under Mötesplats anpassade skolformer 17–18 juni 2024.

Senast uppdaterad 13 februari 2024

Innehåll på denna sida