Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverkets allmänna råd är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns också exempel på blanketter som kan användas i arbetet.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Senast granskad: 2016-02-10
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten