Ansök med svensk examen

Du som har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen kan ansöka om att få lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation. Så här ansöker du med en svensk examen.

Det tar 15–30 minuter att göra en ansökan om du har dina intyg i ordning. Läs noga igenom hur ansökan går till innan du ansöker.

Ansök här

Observera att du inte kan ansöka om legitimation från en mobiltelefon. Du behöver använda en dator eller någon annan digital enhet.

Då du kommer att slussas vidare till vår ansökningsportal så behöver du ha någon av följande webbläsare med tillhörande uppdateringar:

Tabell som beskriver vilka webbläsare du behöver för att ansöka om lärarlegitimation

Webbläsare

Version eller uppdatering

Chrome

Senaste uppdateringen.

Firefox

Senaste uppdateringen.

Edge

Någon av de två senaste uppdateringarna.

IE

Version 11.

Safari

Någon av de två senaste uppdateringarna.

iOS

Någon av de två senaste uppdateringarna.

Android

Version Q (10.0), Pie (9.0), Oreo (8.0) eller Nougat (7.0).

Innan du ansöker

Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att du har dina intyg i ordning.

 • Du behöver ett examensbevis. Där ska det framgå att du har en behörighetsgivande lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.
 • Vill du ansöka om att få fler behörigheter utöver din examen? Då måste du ha intyg som visar att du har rätt till dem.

Läs mer om vilka intyg som krävs längre ner på sidan.

Så här ansöker du

Klicka på länken Ansök om legitimation. I ansökningsformuläret får du veta allt du behöver för att göra din ansökan. Du hittar förklarande texter, intygsmallar och länkar till mer information.

Du kan göra din ansökan med eller utan Bank-Id.

 • Med Bank-Id: Skicka in din ansökan digitalt och ladda upp dina intyg till ansökan direkt.
 • Utan Bank-Id: Skapa din ansökan i vårt digitala verktyg. Skriv ut, skriv under och skicka tillsammans med relevanta intyg till:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Avgift för att ansöka om lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation

Det kostar 1 500 kronor att ansöka om en lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation. Du som har en examen som är utfärdad före den 1 juli 2011 behöver inte betala någon ansökningsavgift.

När och hur betalar jag avgiften för att ansöka om legitimation?

När Skolverket har registrerat din ansökan skickar vi en bekräftelse. Där får du veta hur du betalar ansökningsavgiften.

Varför tar Skolverket ut en avgift för att ansöka om legitimation?

Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för att handlägga ansökan.

Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

De här intygen krävs om du ansöker utifrån din examen

Examensbevis

Skicka en kopia på din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen när du ansöker om legitimation för första gången. Obs! Skicka in alla sidor i examensbeviset.

Du får i regel de behörigheter som följer av din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Om du vill bli behörig att undervisa i yrkesämnen behöver du ange vilka yrkesämnen du vill bli behörig att undervisa i.

De här intygen krävs om du ansöker om behörigheter utöver din examen

Vill du ansöka om behörigheter som inte ingår i din examen? När du ansöker om fler behörigheter måste du ange alla ämnen, årskurser och skolformer du vill bli behörig att undervisa i. Du måste även skicka in intyg som visar att du uppfyller kraven för de ämnen, årskurser och skolformer som du ansöker om.

Behörigheter du kan få utöver din examen

Utbildningsintyg

Utöver din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen behöver du skicka in något av dessa intyg:

 • Antingen ett utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands.
 • Eller ett utdrag ur Ladok (högskolornas gemensamma system för dokumentation av studieresultat) för att intyga att du studerat i Sverige.

Intyg över undervisningserfarenhet före den 1 juli 2015

Om du har undervisningserfarenhet kan du skicka med intyg från förskolor eller skolor i Sverige. Använd dig av Skolverkets blankett för erfarenhetsintyg. Intyget ska vara underskrivet av rektorn eller huvudmannen för den eller de förskolor eller skolor där du har undervisat.


Blanketter för erfarenhetsintyg:

Undervisningserfarenhet förskolanPDF (pdf, 226 kB)

Undervisningserfarenhet grundskolenivåPDF (pdf, 253 kB)

Undervisningserfarenhet gymnasienivåPDF (pdf, 268 kB)

Exempel på intyg för behörighet i vissa ämnen

 • Utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands.
 • Intyg över relevant kompetens, till exempel intyg från kurser, utbildningar eller arbete.

Krav för att få behörighet i vissa ämnen

Intyg för behörighet i yrkesämnen

Du behöver skicka in intyg som visar att du har yrkeskunskaper i det eller de yrkesämnen du ansöker om behörighet i. Yrkeskunskaperna ska vara både teoretiska och erfarenhetsbaserade. Du behöver skicka in

 • tjänstgöringsintyg där det tydligt framgår vilka arbetsuppgifter du haft, samt under vilken tidsperiod och i vilken omfattning du arbetat.

För att ytterligare styrka dina specialiserade yrkeskunskaper kan du även skicka in

 • yrkesbevis på att du arbetat inom till exempel el och bygg eller som fartygsbefäl, sjökapten eller pilot
 • legitimation, till exempel för sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut
 • gesällbrev eller yrkesprov
 • intyg över KY- eller YH-utbildningar
 • intyg över eget företag, alltså utdrag från Skatteverket, årsredovisningen eller en revisor.

När du ansöker om yrkesämnen finns det en valideringsblankett du kan fylla i sist i din ansökan.

Krav för att få behörighet i yrkesämnen

Senast uppdaterad 19 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Nej, Skolverket gör inte några förhandsbedömningar. Du måste göra en ansökan för att vi ska göra en bedömning.

  Nej, du behöver inte skicka in handlingar som du skickade in i samband med din tidigare ansökan. De finns kvar hos oss. Däremot behöver du skicka in de nya intyg som vi inte tagit del av.

  När du registrerar din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Där står det hur du ska göra för att betala och vilket OCR-nummer du ska använda.

  Om du inte betalar din ansökningsavgift avslutar Skolverket ditt ärende och skickar dig ett beslut där det står att du inte har betalat avgiften. Efter det är det för sent att betala. Då måste du göra en ny ansökan.

  Källa: 4 kapitlet 5 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  Om du inte betalar inom två veckor från det att vi registrerat din ansökan kommer du att få en påminnelse. Då får du också ett nytt sista datum för inbetalning.

  Du behöver inte betala något extra för det. Du kan fortfarande betala om vi inte skickat ut en påminnelse med ett nytt sista datum och det datumet har passerat.

  Om vi får din betalning efter att vi fattat beslut i ditt ärende måste du ansöka på nytt om du vill ha en legitimation. När du har fått en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan kan du höra av dig till oss och tala om att du betalade avgiften till ett tidigare ärende.

  Ja, du kan betala från ett utländskt bankkonto.

  Använd följande IBAN- och SWIFT-kod om du betalar från utländskt konto:

  IBAN: SE58 1200 0000 0128 1010 7300
  BIC-KOD: DABASESX

  Bankadress:
  Danske Bank
  S-103 92 Stockholm

  När ditt ärende registrerades ska du ha fått ett bekräftelsemejl med ett OCR-nummer. Det är ditt referensnummer. Du måste ange det när du betalar för att vi ska kunna identifiera din betalning.

  Det är regeringen som bestämt att de som ansöker om lärar- och förskollärarlegitimation ska betala en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för handläggningen. Det finns olika avgiftsbelopp beroende på om du ansöker för första gången eller om du vill utöka din legitimation med fler behörigheter vid ett senare tillfälle.

  Källa: 4 kapitlet 5 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  Rektorn ska ha arbetat under hela eller delar av den period som erfarenhetsintyget gäller. Rektorn ska också känna sig bekväm med att underteckna erfarenhetsintyget och med att det finns underlag som styrker det du vill ha erfarenhetsintyget till.

  Om rektorn inte arbetat under den period som intyget gäller kan du vända dig till huvudmannen för att få erfarenhetsintyget underskrivet.

  Det finns flera saker du själv kan börja med att testa om du upplever problem med ansökan.

  1. Kontrollera att du har rätt version av webbläsaren.
  2. Kontrollera att din dators brandvägg inte blockerar trafiken för ansökningsportalen.
  3. Rensa cacheminnet i din dators webbläsare (se lathund om hur du görlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).
  4. Testa en annan av de rekommenderade webbläsarna (till exempel Chrome eller Firefox.)
  5. Prova igen vid ett senare tillfälle.
  6. Använd en annan dator.

  Gör en ”digital pappersansökan” genom att välja detta alternativ i ansökningsportalen. Fyll sedan i blanketten på webben. Skriv ut och skriv under ansökan. Ta kopior på dina intyg och skicka in med din underskrivna ansökan.

  Kontrollera storleken på dina bilagor. Storleken på varje fil du laddar upp bör inte vara större än 6 MB.

  Samtliga bilagor måste vara i formatet PDF. Det finns lite olika sätt att skapa en PDF och olika program som skapar PDF:er. Windows 10 har en inbyggd PDF-skrivare, så allt du kan skriva ut kan du välja att spara som en PDF-fil – i alla program.

  Om du har tappat bort din säkerhetskod ska du kontakta din bank. Andra problem med ditt Mobila BankID kan du få hjälp med på supportsidan för Mobilt BankIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Om du har testat de olika förslagen i de tidigare frågorna ovan, men fortfarande upplever problem med vår E-ansökan, rekommenderar vi att du gör en digital pappersansökan i stället. Det gör du genom att välja alternativet "Digital pappersansökan" i själva ansökningsportalen.

  Om du upplever problem även med den digitala pappersansökan kan du kan du alltid kontakta osslänk till annan webbplats för ytterligare hjälp.