Just nu är handläggningstiden för ansökan om lärar- och förskollärarlegitimation längre än normalt.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Ansök med svensk examen

Du som har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen kan ansöka om att få lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation. Så här ansöker du med en svensk examen.

Det tar 15–30 minuter att göra en ansökan om du har dina intyg i ordning. Läs noga igenom hur ansökan går till innan du ansöker.

Ansök här

Underhållsarbete
Från den 24 januari klockan 19.00 till den 27 januari klockan 8.00 kan det förekomma störningar på skolverket.se och våra andra webbplatser och tjänster.

Observera att du inte kan ansöka om legitimation från en mobiltelefon. Du behöver använda en dator eller någon annan digital enhet.

Innan du ansöker

Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att du har dina intyg i ordning.

 • Du behöver ett examensbevis. Där ska det framgå att du har en behörighetsgivande lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.
 • Vill du ansöka om att få fler behörigheter utöver din examen? Då måste du ha intyg som visar att du har rätt till dem.

Läs mer om vilka intyg som krävs längre ner på sidan.

Så här ansöker du

Klicka på länken Ansök om legitimation. I ansökningsformuläret får du veta allt du behöver för att göra din ansökan. Du hittar förklarande texter, intygsmallar och länkar till mer information.

Du kan göra din ansökan med eller utan Bank-Id.

 • Med Bank-Id: Skicka in din ansökan digitalt och ladda upp dina intyg till ansökan direkt.
 • Utan Bank-Id: Skapa din ansökan i vårt digitala verktyg. Skriv ut, skriv under och skicka tillsammans med relevanta intyg till:

Skolverket
Box 3023
169 03 Solna

Avgift för att ansöka om lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation

Det kostar 1 500 kronor att ansöka om en lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation. Du som har en examen som är utfärdad före den 1 juli 2011 behöver inte betala någon ansökningsavgift.

När och hur betalar jag avgiften för att ansöka om legitimation?

När Skolverket har registrerat din ansökan skickar vi en bekräftelse. Där får du veta hur du betalar ansökningsavgiften.

Varför tar Skolverket ut en avgift för att ansöka om legitimation?

Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för att handlägga ansökan.

Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

De här intygen krävs

Examensbevis

Skicka en kopia på din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen när du ansöker om legitimation för första gången. Obs! Skicka in alla sidor i examensbeviset.

Du får i regel de behörigheter som följer av din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Om du vill bli behörig att undervisa i yrkesämnen behöver du ange vilka yrkesämnen du vill bli behörig att undervisa i.

Intyg över behörigheter som inte finns i examen

Vill du ansöka om behörigheter som inte ingår i din examen? När du ansöker om fler behörigheter måste du ange alla ämnen, årskurser och skolformer du vill bli behörig att undervisa i. Du måste även skicka in intyg som visar att du uppfyller kraven för de ämnen, årskurser och skolformer som du ansöker om.

Behörigheter du kan få utöver din examen

Utbildningsintyg

Utöver din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen behöver du skicka in något av dessa intyg:

 • Antingen ett utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands.
 • Eller ett utdrag ur Ladok (högskolornas gemensamma system för dokumentation av studieresultat) för att intyga att du studerat i Sverige.

Intyg över undervisningserfarenhet

Om du har undervisningserfarenhet kan du skicka med intyg från förskolor eller skolor i Sverige eller från svenska utlandsskolor. Använd dig av Skolverkets blankett för erfarenhetsintyg. Intyget ska vara underskrivet av rektorn eller huvudmannen för den eller de förskolor eller skolor där du har undervisat.


Blanketter för erfarenhetsintyg:

Undervisningserfarenhet förskolanPDF (pdf, 226 kB)

Undervisningserfarenhet grundskolenivåPDF (pdf, 253 kB)

Undervisningserfarenhet gymnasienivåPDF (pdf, 268 kB)

Exempel på intyg för behörighet i vissa ämnen

 • Utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands.
 • Tjänstgöringsintyg där det tydligt framgår vilken befattning du haft, vilka arbetsuppgifter du haft och vilken tidsperiod du arbetat.
 • Yrkesbevis, certifikat och/eller intyg från branschutbildning.

Exempel:

Sally har en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i fotografi utöver sin gymnasielärarexamen. Hon har också arbetat som fotograf i tre år, både som frilans och på en tidningsredaktion. Hennes arbetslivserfarenhet motsvarar ämnesplanen i fotografisk bild. Sally styrker sin utbildning och sin arbetslivserfarenhet genom att skicka in

 • studieintyg över yrkeshögskoleutbildning
 • tjänstgöringsintyg
 • rekommendationsbrev från kunder
 • registreringsbevis över näringsverksamhet från Bolagsverket.

Krav för att få behörighet i vissa ämnen

Intyg för behörighet i yrkesämnen

Du behöver skicka in intyg som visar att du har relevanta yrkeskunskaper för det eller de yrkesämnen du ansöker om behörighet för. Yrkeskunskaperna ska vara både teoretiska och erfarenhetsbaserade. Du kan till exempel skicka in

 • tjänstgöringsbetyg
 • yrkesbevis på att du arbetat inom till exempel el och bygg eller som fartygsbefäl, sjökapten eller pilot
 • legitimation, till exempel för sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut
 • gesällbrev eller yrkesprov
 • intyg över KY- eller YH-utbildningar
 • Intyg över eget företag (utdrag från Skatteverket, årsredovisningen eller en revisor)

Exempel:

Aron har en lärarexamen och har arbetat som frisör med eget företag i många år. Han har sökt behörighet i ämnet hantverk med inriktning mot frisör. För att visa på sin yrkeskompetens skickar Aron in

 • intyg från tidigare arbetsgivare
 • flera rekommendationsbrev
 • intyg från sin revisor som visar på omfattningen av och omsättningen i företaget.

Krav för att få behörighet i yrkesämnen

Senast uppdaterad 09 januari 2020

Frågor och svar

Nej, Skolverket gör inte några förhandsbedömningar. Du måste göra en ansökan för att vi ska göra en bedömning.

Nej, du behöver inte skicka in handlingar som du skickade in i samband med din tidigare ansökan. De finns kvar hos oss. Däremot behöver du skicka in de nya intyg som vi inte tagit del av.

När du registrerar din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Där står det hur du ska göra för att betala och vilket OCR-nummer du ska använda.

Om du inte betalar din ansökningsavgift avslutar Skolverket ditt ärende och skickar dig ett beslut där det står att du inte har betalat avgiften. Efter det är det för sent att betala. Då måste du göra en ny ansökan.

Källa: 4 kapitlet 5 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Om du inte betalar inom två veckor från det att vi registrerat din ansökan kommer du att få en påminnelse. Då får du också ett nytt sista datum för inbetalning.

Du behöver inte betala något extra för det. Du kan fortfarande betala om vi inte skickat ut en påminnelse med ett nytt sista datum och det datumet har passerat.

Om vi får din betalning efter att vi fattat beslut i ditt ärende måste du ansöka på nytt om du vill ha en legitimation. När du har fått en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan kan du höra av dig till oss och tala om att du betalade avgiften till ett tidigare ärende.

Ja, du kan betala från ett utländskt bankkonto.

Använd följande IBAN- och SWIFT-kod om du betalar från utländskt konto:

IBAN: SE58 1200 0000 0128 1010 7300
BIC-KOD: DABASESX

Bankadress:
Danske Bank
S-103 92 Stockholm

När ditt ärende registrerades ska du ha fått ett bekräftelsemejl med ett OCR-nummer. Det är ditt referensnummer. Du måste ange det när du betalar för att vi ska kunna identifiera din betalning.

Det är regeringen som bestämt att de som ansöker om lärar- och förskollärarlegitimation ska betala en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för handläggningen. Det finns olika avgiftsbelopp beroende på om du ansöker för första gången eller om du vill utöka din legitimation med fler behörigheter vid ett senare tillfälle.

Källa: 4 kapitlet 5 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Rektorn ska ha arbetat under hela eller delar av den period som erfarenhetsintyget gäller. Rektorn ska också känna sig bekväm med att underteckna erfarenhetsintyget och med att det finns underlag som styrker det du vill ha erfarenhetsintyget till.

Om rektorn inte arbetat under den period som intyget gäller kan du vända dig till huvudmannen för att få erfarenhetsintyget underskrivet.