Fortbildning för förskolepersonal

Din kompetens är avgörande för att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Utifrån era lokala behov erbjuder vi långsiktig och flexibel kompetensutveckling.

Senast granskad: 2017-04-13