Bild på elever

Kolla källan

Idag används nätet både som källa och verktyg i skola och på fritid. Därför är det viktigt att öka elevernas källkritiska förmåga. Elever behöver också lära sig att agera säkert och ansvarsfullt på nätet. Här finns stöd och inspiration för det arbetet.

GÅ DIREKT TILL

Forskning

Ta del av forskning inom området och få underlag för att utveckla din undervisning.

Kolla källan

PUBLIKATIONER

Checklista för källkritik

Innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.