Redovisning av statistik om gymnasieskolan

Hösten 2016 var 343 900 elever inskrivna gymnasieskolan. Av dessa var de högskoleförberedande programmen samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps- och ekonomiprogrammet de tre största. Språkintroduktionsprogrammet kommer på fjärde plats.

Skolverket har i uppdrag att varje år göra en uppföljning av gymnasieskolan. Denna uppföljning redovisas i en rapport där vi sammanställer våra statistiska uppgifter per gymnasieprogram.

Rapporten: Uppföljning av gymnasieskolan 2017

Uppföljning av gymnasieskolan 2017

Årets redovisning innehåller uppgifter från och med läsåret 2011/12 till och med läsåret 2016/17. De program som ingår i redovisningen är yrkesprogram, högskoleförberedande program inklusive det fjärde tekniska året samt introduktionsprogram.  Varje program kommenteras i texten av de nationella programråden och Skolverkets programreferensskolor.

Hösten 2016 var 343 900 elever inskrivna gymnasieskolan. Av dessa var de högskoleförberedande programmen samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps- och ekonomiprogrammet de tre största. 39 procent av eleverna går på något av dessa tre program. Språkintroduktionsprogrammet har ökat markant de senaste två åren och är nu det fjärde största programmet med 10 procent av eleverna.

Inskrivna i gymnasieskolan Antal inskrivna elever på olika gymnasieprogram och år, hösten 2016.

Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolan redovisas i tabeller på nationell nivå under respektive rubrik i vänstermenyn. Du hittar även uppgifter om gymnasieskolan i databaserna SIRIS och Jämförelsetal. Gymnasieskolans statistik omfattar uppgifter om Skolor och elever, Personal, Kostnader, Betyg och studieresultat samt Provresultat. 

Senast granskad: 2017-04-11
Innehållsansvar: Avdelningen för analys