Hälsofrämjande skolutveckling

Lärande och hälsa går hand i hand. Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Här kan du läsa mer om Skolverkets olika stöd för hälsofrämjande skolutveckling. 

Barn som springer i skogen
Konkreta tips

Erfarenheter av lokala hälsofrämjande skolutvecklingsinsatser

Insatser för att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete har på pågått hos drygt 160 huvudmän under treårsperiod. Arbetet har följts av forskare.

Mer om insatserna för att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete Länk till annan webbplats.

omslagsbild hälsa för lärande barn i regn.

Dubbelriktat samband mellan lärande och hälsa

Det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen, det visar forskningen. Huvudfokus i Kunskapsöversikten Hälsa för lärande – lärande för hälsa är att öka förståelsen för hur lärande och hälsa påverkar varandra samt att förtydliga det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som hela skolans och förskolans gemensamma uppdrag.

Ladda ner kunskapsöversikten Hälsa för lärande – lärande för hälsa Länk till annan webbplats.

Fler publikationer

I Skolverkets publikationsdatabas kan du hitta publikationer som beskriver hälsofrämjande skolutveckling. Länk till annan webbplats.

Mer stöd

Hälsofrämjande skolutveckling är en långsiktig process. I Kvalitetsverkstaden finns processtöd för systematiskt kvalitetsarbete

Trygghet och studiero med tillgänglig undervisning är viktiga förutsättningar för att lära och må bra

Här kan du ta del av en mer övergripande beskrivning av hälsofrämjande arbete

Forskning om hälsofrämjande skolutveckling Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 juni 2023