Aktuella förändringar på grundskolenivå

Sedan den 1 juli 2022 gäller nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Här kan du läsa om ändringarna och få stöd för ditt arbete utifrån dem.