Aktuella förändringar på gymnasial nivå

Flera förändringar som berör gymnasieskolans program införs under perioden 2021-2025. Här beskriver vi övergripande förändringar som gäller ämnesbetyg, inriktningar, programstruktur och examensmål med mera.

 • Lärare i klassrum med gymnasieelever.

  Håll dig uppdaterad om ämnesbetygsreformen!

  Ämnesbetyg kommer att ersätta kursbetyg i gymnasieskolan. Det gäller alla ämnesplaner för alla skolformer inom gymnasieskolan och komvux.

 • Läroplaner och kursplaner

  Nytt i läroplanernas inledande delar

  De inledande delarna i läroplanerna har fått nya formuleringar och omformuleringar som påverkar både undervisningen och hela skolans värdegrundsarbete. Ändringarna ska tillämpas från ht 2022.

 • Lärlingar på arbetsplats. handel och administration. yrkesprogram gymnasiet.

  Nytt om handels- och administrationsprogrammet

  Handels- och administrationsprogrammet blir försäljning och serviceprogrammet. De huvudsakliga förändringarna träder i kraft 1 juli 2022. Nya examensmål börjar gälla redan 1 juli 2021.

 • Två elever på vårdprogram.

  Förändringar inom vård- och omsorgsprogrammet

  Förändringarna har skett i två steg, ämnet vård och omsorgsspecialisering tillämpas redan från 1 juli 2020. Den förändrade programstrukturen med nya och reviderade ämnen trädde i kraft 1 juli 2021.