Förändringar på gymnasial nivå

För vissa av gymnasieskolans program har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats. Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna språk har också reviderats. De flesta förändringar börjar gälla den 1 juli 2021. Förändringarna berör även vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

På den här sidan har vi samlat information om vilka program och ämnesplaner som berörs och när förändringarna börjar gälla. Här hittar du som är skolchef eller rektor också inspelade webbinarium, presentationsmaterial och annat stöd inför arbetet med att implementera de aktuella förändringarna. 

Förändringar som är specifika för vuxenutbildningen

Förändringar i yrkesprogrammen

Förändringarna gäller från 1 juli 2021

Samtliga yrkesprogram har fått en mindre revidering av examensmålen. Förändringen gäller det arbetsplatsförlagda lärandet där eleven ska reflektera över yrkeskulturen istället för som tidigare förstå yrkeskulturen.

”Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats."

Revideringar av examensmålen

I examensmålen för bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet görs endast mindre revideringar. I övriga yrkesprogram är revideringarna mer omfattande.

Beskrivning av förändringarna i respektive yrkesprogram

Ämnesplanerna i engelska, matematik och moderna språk

Ämnesplanerna och tillhörande kurser i matematik, engelska och moderna språk har reviderats. Syftet med ändringarna är att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill vi förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir mer rättvisande för eleverna.

När börjar ämnesplanerna att gälla?

De ändrade ämnesplanerna börjar att gälla den 1 juli 2021 i gymnasieskolan. Ämnesplanerna i matematik och engelska börjar att gälla den 1 januari 2022 i vuxenutbildningen.

Alla elever som har påbörjat någon kurs i engelska, matematik eller moderna språk innan de ändrade ämnesplanerna börjar att gälla ska få slutföra kursen enligt nu gällande ämnesplaner. Däremot ska eleverna inte börja några nya kurser enligt nu gällande ämnesplaner efter den 1 juli 2021 (i gymnasieskolan och moderna språk i vuxenutbildning på gymnasial nivå) alternativt efter den 1 januari 2022 (matematik och engelska i vuxenutbildning på gymnasial nivå).

Läs de ändrade ämnesplanerna

Ämnesplan i engelskaPDF (pdf, 298 kB)

Ämnesplan i matematikPDF (pdf, 725 kB)

Ämnesplan i moderna språkPDF (pdf, 1 MB)

Vad är inte ändrat?

Den grundläggande strukturen i ämnesplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen medan kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven är inte ändrad men antalet värdeord har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Mer om ändringarna i matematik

Inom ämnet matematik ändras alla kurser. Förändringarna innebär till exempel att kunskapskraven revideras, att progressionen mellan årskurs 9, kurs 1 och kurs 2 förbättras samt att a-spåret ges bättre förutsättningar för relevant innehåll kopplat till yrkesutbildning. I många kurser förändras innehållet för att underlätta undervisning och lärande på djupet. Till exempel minskas stoffträngseln och närliggande innehåll samlas.

Förändringarna innebär bland annat:

 • Kortare och mer övergripande formuleringar som är närmare kopplade till ämnet i kunskapskraven.
 • Mycket repetition från grundskolenivå stryks i det centrala innehållet.
 • Vissa delar av innehållet flyttas till andra kurser.
 • Visst nytt innehåll införs.
 • Breddning och fler exempel för yrkesmatematiken (a-spåret).

Det är viktigt att uppmärksamma att elever som läser matematik 1b eller 1c enligt nu gällande ämnesplan, och 2b eller 2c enligt den ändrade ämnesplanen, inte kommer att ha innehållet ”räta linjens ekvation” som obligatoriskt innehåll i någon av kurserna. Elever som också ska läsa matematik 3b eller 3c kan därför behöva komplettera med detta.

Inom ämnet matematik ändras alla kurser. Förändringarna innebär till exempel att kunskapskraven revideras, att progressionen mellan årskurs 9, kurs 1 och kurs 2 förbättras samt att a-spåret ges bättre förutsättningar för relevant innehåll kopplat till yrkesutbildning. I många kurser förändras innehållet för att underlätta undervisning och lärande på djupet. Till exempel minskas stoffträngseln och närliggande innehåll samlas.

Förändringarna innebär bland annat:

 • Kortare och mer övergripande formuleringar som är närmare kopplade till ämnet i kunskapskraven.
 • Mycket repetition från grundskolenivå stryks i det centrala innehållet.
 • Vissa delar av innehållet flyttas till andra kurser.
 • Visst nytt innehåll införs.
 • Breddning och fler exempel för yrkesmatematiken (a-spåret).

Det är viktigt att uppmärksamma att elever som läser matematik 1b eller 1c enligt nu gällande ämnesplan, och 2b eller 2c enligt den ändrade ämnesplanen, inte kommer att ha innehållet ”räta linjens ekvation” som obligatoriskt innehåll i någon av kurserna. Elever som också ska läsa matematik 3b eller 3c kan därför behöva komplettera med detta.

Mer om ändringarna i engelska och moderna språk

I ämnena engelska och moderna språk har det också gjorts förändringar i kurserna på gymnasial nivå.

Förändringarna innebär att

 • fakta och förståelse betonas.
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning konkretionsgrad och progression.
 • kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade.

I ämnena engelska och moderna språk har det också gjorts förändringar i kurserna på gymnasial nivå.

Förändringarna innebär att

 • fakta och förståelse betonas.
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning konkretionsgrad och progression.
 • kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Material från Skolverket – stöd i ditt arbete

Vi har tagit fram stöd för dig som är lärare, rektor eller skolchef att börja arbeta utifrån de ändrade ämnesplanerna och programstrukturerna. Vi ser också över det stöd som redan finns, till exempel Skolverkets webbkurser om betyg och bedömning. Vi informerar om vårt stöd här på skolverket.se, i våra sociala kanaler och i våra olika nyhetsbrev.

För dig som är skolchef eller rektor

Planera arbetet med ämnesplanerna − steg för steg

För dig som är rektor eller skolchef finns en sida med förslag på hur ni kan planera och organisera arbetet med de ändrade ämnesplanerna – steg för steg. Här kan du också titta på våra webbinarier och får svar på de vanligaste frågorna.

Så kan ni implementera de ändrade kurs- och ämnesplanerna

Berätta om ändringarna i yrkesprogrammen

Vi har tagit fram presentation som du som skolchef eller rektor kan använda för att berätta om förändringarna i yrkesprogrammen. Fokus är på fordons- och transportprogrammet, där de flesta förändringar träder ikraft 1 juli 2020. Men även kortfattad information om förändringarna i ytterligare sju program finns med. Du kan förstås anpassa presentationen utifrån lokala behov.

Presentation av förändringar i gymnasieskolan 2021-2022Powerpoint (powerpoint, 1 MB)

För dig som är lärare

Vi erbjuder material till lärare i engelska, matematik och moderna språk så att ni kan förbereda er på skolan inför att de ändrade ämnesplanerna börjar att gälla. Materialen är konstruerade för grupper som leds av en samtalsledare i fysiska eller digitala träffar, men det kan också användas på andra sätt, till exempel för enskild reflektion. Materialen publiceras i två steg under 2021:

Så använder ni kurs- och ämnesplanerna

Ett övergripande material om kurs- och ämnesplaner, undervisning och bedömning. Materialet består bland annat av texter, film, och diskussionsfrågor. Materialet tar 4–5 timmar att arbeta med och kan användas från vårterminen 2021.

Så använder ni kurs- och ämnesplanerna

Ämnessidor

Ämnesspecifika material till lärare i engelska, matematik och moderna språk. Materialet består bland annat av filmer, kommentarmaterial och diskussionsfrågor. Materialet tar 4–5 timmar per ämne. Motsvarande material för grundskolenivå kommer senast den 30 september 2021.

Ändrad ämnesplan i engelskalänk till annan webbplats

Ändrad ämnesplan i matematiklänk till annan webbplats

Ändrad ämnesplan i moderna språklänk till annan webbplats

Fördjupning

Du kan också fördjupa dig, till exempel genom det nya stödmaterialet Att planera, bedöma och ge återkoppling eller webbkursen Undervisningsutvecklande bedömning.

Bakgrund till förändringarna i yrkesprogrammen

Skolverket har haft i uppdrag att föreslå förändringar i examensmål, utbudet av inriktningar, programstrukturer och förslag på nya och reviderade ämnen för åtta nationella yrkesprogram inom gymnasieskolan. Syftet var att anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan från elever och samtidigt en anpassning utifrån arbetslivets behov. Förslagen utgår från Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Förslagen är framtagna i samarbete med de nationella programråden, branschrepresentanter, referensgrupper, expertgrupper och myndigheter.

Regeringen har tidigare fattat beslut om ändringar i examensmålen för yrkesprogrammen i gymnasieförordningen, inriktningsnamn och programgemensamma ämnen.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Gymnasieförordningenlänk till annan webbplats

Estetiska programmet

Estetiska programmets programfördjupning utökas med fler kurser. Utökningen omfattar kursen arrangering och komposition 2 inom ämnet musikteori och kursen dansteknik – specialisering inom ämnet dansteknik. Kurserna får erbjudas som programfördjupning på estetiska programmet och får tillämpas från den 15 juli 2021.

Programstruktur estetiska programmetPDF (pdf, 121 kB)

Sex och samlevnad byter namn och jämställdhetsuppdraget stärks

Regeringen har fattat beslut om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Syftet är att förbättra kvaliteteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Förändringarna ska tillämpas från höstterminen 2022 i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

Förändringarna innehåller även skrivningar som stärker jämställdhetsuppdraget på gymnasial nivå. Skolan och vuxenutbildningen har en viktig uppgift i att bidra till att motverka begränsande könsmönster och aktivt främja jämställdhet. 

Mer om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Mer om jämställdhet i läroplanerna

Kontakt

Vid frågor kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta upplysningstjänsten

Senast uppdaterad 20 april 2021

Innehåll på denna sida