Välkommen till Skolverket

Skolverket tar fram riktlinjer för att styra och stödja skolan och förskolan, men det är kommunerna och fristående huvudmän som ansvarar för att reglerna följs i praktiken. Skolverket kompetensutvecklar lärare, förskollärare och skolledare och vi utfärdar lärarlegitimation. Vi följer också upp hur förskolan och skolan fungerar och utvecklas nationellt sett.

VAD GÄLLER I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN?

Så här fungerar skolan

Här kan du läsa och se filmer om hur skolan fungerar, på flera språk. Informationen vänder sig främst till dig som är ny i Sverige.

Nationella prov

Här hittar du information om proven, provdatum och gamla prov för grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och SFI.
Datum

Ditt barn har rätt till stöd i skolan

Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar. Det kan handla om såväl mer stimulans som olika former av stödinsatser.

Val av skola

Läs om vad som gäller när elever ska välja skola och vilka antagningsregler skolor får använda

Rätten till komvux - Lättare att hitta rätt

Det har blivit lättare att hitta rätt utbildning för dig som vill studera på komvux på gymnasial nivå. Nu finns en utökad rätt att gå på komvux så att du kan bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan. Då kan det också bli lättare för dig att hitta jobbet du vill ha eller byta jobb.

När en skola läggs ner

Ibland händer det att en skola går i konkurs eller att program läggs ned. Här samlar Skolverket information om vilka rättigheter elever på grund- och gymnasieskolan har.

Om du blir mobbad

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet arbetar mot mobbning och kränkningar. De har en webbplats där du som elev kan få information om dina rättigheter. Handlar det om diskriminering kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Dags för betyg

Här kan du läsa om betyg, hur betyg sätts och dina rättigheter att få betyget motiverat.

Ledighet utöver loven – en möjlighet men ingen rättighet

Om en elev vill vara ledig under terminen måste elevens vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Sök och granska information på nätet

Här får du som elev tips om hur du kan göra för att söka och granska information på nätet. Du hittar också guider som berättar om hur du får använda andras material i ditt eget arbete och på nätet.