Elev eller förälder

För dig som är elev eller förälder och söker information om betyg, prov eller rättigheter.

 • Elevhälsa

  För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om elevhälsa och vad myndigheten granskar i tillsynen.

 • Skolans arbetsmiljö

  Flera myndigheter arbetar för att elever och personal i skolan ska ha en bra arbetsmiljö. På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du information om vilka som har ansvar för vad.

 • Nationella prov

  Nationella prov är obligatoriska prov som ska ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan. De är ett stöd för läraren så att hon eller han kan ge sina elever rättvisa bedömningar och betyg.

 • Utvecklingssamtal och IUP

  I de obligatoriska skolformerna, förutom i förskoleklassen, ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin.