Bedömning och betygssättning

Vi erbjuder fortbildning och kompetensutveckling inom bedömning och betygssättning.

Webbkurser om bedömning och betyg 

För lärare i årskurs 4–6 i grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan

En webbutbildning för dig som undervisar elever i årskurs 4–6 och vill öka dina kunskaper inom bedömning och betygssättning.

Webbkurs om betyg för lärare i årskurs 4-6


NY WEBBKURS KOMMER SNART

För lärare och skolledare i årskurs 7–9, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen

I februari öppnar vi en ny webbkurs för dig som undervisar i högstadiet, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. 

Webbkurs om bedömning och betyg för lärare i årskurs 7-9, gymnasial utbildning och vuxenutbildning

Senast granskad: 2017-11-29