Handledarutbildning för lärare i naturvetenskap och teknik

Under läsåret 2018/19 finns möjlighet att utbilda handledare för kollegialt lärande i naturvetenskap och teknik. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna i naturvetenskap och teknik.

Handledarutbildning 2018/19

Utbildningen är en del av Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i naturvetenskap och teknik. Parallellt med utbildningen ska de lärare som går handledarutbildningen handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Insatsen genomförs på arbetstid. Rektor och huvudman ansvarar för att skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Målgrupp

Handledarutbildningen riktar sig till lärare i naturvetenskap och teknik som arbetar i grundskola och gymnasieskola.

Krav för deltagande lärare

För att vara behörig till handledarutbildningen ska läraren:

  • ha legitimation i naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
  • ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
  • vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller under den tid utbildningen pågår,
  • handleda en grupp lärare som genomför en modul, helst under den period då handledarutbildningen pågår,
  • inte tidigare ha gått handledarutbildningen genom Skolverket.

Tid och plats

Utbildningen startar i september 2018 och pågår till maj 2019. Den omfattar åtta dagar fördelat på fyra tillfällen. Utbildningen hålls på Malmö universitet och Stockholms universitet på uppdrag av Skolverket.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Anmälan senast 26 april 2018

Det är huvudman som anmäler. Det finns två dokument till stöd vid anmälan, dels en lista över skolenhetskoder, dels en översikt över de frågor som ställs i anmälan.

Sista anmälningsdag är den 26 april 2018

Anmäl lärare till handledarutbildning 2018/19

Lista över skolenhetskoder (337 kB)

Översikt över frågor i anmälan handledarutbildning 2018/19 (248 kB)

Urval

Handledarutbildningen för lärare i naturvetenskap och teknik är gemensam med handledarutbildningen för lärare i matematik. Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras huvudmän med låga studieresultat i samverkan med Skolverkets uppdrag Samverkan för bästa skola.

Kompetensutveckling i naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor, sätt ditt eget lärande i fokus och prova aktiviteter direkt i undervisningen. Ta del av Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i didaktik i naturvetenskapliga ämnen och teknik.

För vem

Lärare som undervisar i naturvetenskap och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt och ni kan starta arbetet när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Insatsen genomförs på arbetstid och hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestämmer rektor tillsammans med lärare.

Planera och organsiera för kollegialt lärande

Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Planera och organisera för kollegialt lärande - Naturvetenskap och teknik (763 kB)

Lärportalen

På Lärportalen hittar du material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik i naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs. Just nu finns elva moduler inom naturvetenskap och teknik, åtta för grundskola och tre för gymnasiet.

Besök Lärportalen

Nationella Skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-02-06