Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor, sätt ditt eget lärande i fokus och prova aktiviteter direkt i undervisningen. Ta del av kompetensutvecklingsinsats i didaktik i naturvetenskap och teknik.

Det här får du

Kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

För vem

Lärare som undervisar i naturvetenskap och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Läs mer om modellen på Lärportalen

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt och ni kan starta arbetet när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Insatsen genomförs på arbetstid och hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestämmer rektor tillsammans med lärare. Rektor och huvudman ansvarar för att skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Handledarutbildning 2017/18

Handledarutbildningen riktar sig till lärare i naturvetenskap och teknik som arbetar i grundskola och gymnasieskola. Utbildningen pågår mellan september 2017 och maj 2018 och omfattar åtta dagar fördelat på fyra tillfällen. Utbildningen genomförs av Malmö högskola och Stockholms universitet på uppdrag av Skolverket. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Antagningsbesked och urval

Antagningsbesked skickas ut den 10 augusti 2017. Den långa handläggningstiden beror på att utbildningsplatserna delas med Matematiklyftet. Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras lärare i matematik eftersom det utgår statsbidrag för dem. Skulle ytterligare urval behövas, prioriteras huvudmän med låga studieresultat inom naturvetenskap och teknik.

Inledande konferens för rektorer, matematik- och NT-handledare, 4-5 september 2017

Den 4-5 september 2017 har du som skolledare eller matematik- och NT-handledare med handledarutbildning möjlighet att anmäla dig till en inledande konferens om kompetensutvecklingsinsatser i matematik, naturvetenskap och teknik läsåret 2017/18.

Under dagarna får du ta del av inspirerande föreläsningar, fördjupande samtal med andra skolledare och handledare samt information från Skolverket. Du får även ta del av hur andra skolor arbetar långsiktigt med kollegialt lärande. Konferensen äger rum på Quality Hotel Friends i Solna.

Målgrupp

  • Skolledare som planerar att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik.
  • Skolledare inom grund- och gymnasieskolan vars huvudmän beviljats statsbidrag för lärare som deltar i Matematiklyftet läsåret 2017/18.
  • NT-handledare och NT-utvecklare som redan har handledarutbildning och ska handleda lärargrupper i kollegialt lärande under 2017/18.
  • Matematikhandledare som redan har matematikhandledarutbildning och ska handleda kollegialt lärande under 2017/18 med statsbidrag.

Ort och datum

4-5 september 2017 på Quality Hotel Friends i Solna.

Program

Program 4-5 september 2017 (885 kB)

Anmälan

Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.

Anmäl dig till konferensen

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor som rör konferensen är du välkommen att kontakta oss via e-post
skolverket-nt@skolverket.se eller matematiklyftet@skolverket.se.

Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik i naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs. I dagsläget finns elva moduler inom naturvetenskap och teknik, åtta för grundskola och tre för gymnasiet.

Besök Lärportalen

Nationella Skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-05-24