Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor, sätt ditt eget lärande i fokus och prova aktiviteter direkt i undervisningen. Ta del av kompetensutvecklingsinsats i didaktik i naturvetenskap och teknik.

Det här får du

Kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

För vem

Lärare som undervisar i naturvetenskap och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Läs mer om modellen på Lärportalen

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt och ni starta arbetet när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Insatsen genomförs på arbetstid, hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestämmer rektor tillsammans med lärare. Rektor och huvudman ansvarar för att skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Handledarutbildning 2017/18

Handledarutbildningen riktar sig till lärare i naturvetenskap och teknik som arbetar i grundskola och gymnasieskola. Utbildningen pågår mellan september 2017 och maj 2018 och omfattar åtta dagar fördelat på fyra tillfällen. Utbildningen genomförs av Malmö högskola och Stockholms universitet på uppdrag av Skolverket. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Antagningsbesked och urval

Antagningsbesked skickas ut den 10 augusti 2017. Den långa handläggningstiden beror på att utbildningsplatserna delas med Matematiklyftet. Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras lärare i matematik eftersom det utgår statsbidrag för dem. Skulle ytterligare urval behövas, prioriteras huvudmän med låga studieresultat inom naturvetenskap och teknik.

Inledande rektorskonferens september 2017

Den 4-5 september 2017 har du som skolledare möjlighet att anmäla dig till en inledande konferens som fokuserar på hur du i din roll kan planera, organisera och följa upp kollegialt lärande inom kompetensutvecklingsinsatser i naturvetenskap och teknik under läsåret 2017/18. Under dagarna får du ta del av inspirerande föreläsningar, fördjupande samtal med andra skolledare samt information från Skolverket. Du får även ta del av hur andra skolor arbetar långsiktigt med kollegialt lärande. Konferensen äger rum på Quality Hotel Friends i Solna.

Målgrupp

Skolledare som planerar att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik.

Ort och datum

4-5 september 2017 på Quality Hotel Friends i Solna.

Anmälan

Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller. Anmälningslänk samt program publiceras inom kort.

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor som rör konferensen är du välkommen att kontakta oss via e-post skolverket-nt@skolverket.se.

Handledarutbildning 2016/17

Handledarutbildningen för lärare i naturvetenskap och teknik pågår mellan maj 2016 och maj 2017 och genomförs av olika högskolor och universitet på uppdrag av Skolverket. Information om utbildningstillfällen och lärosäte finns på Lärportalen.

Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik i naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs. I dagsläget finns elva moduler inom naturvetenskap och teknik, åtta för grundskola och tre för gymnasiet.

Besök Lärportalen

Nationella Skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-05-05