Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor, sätt ditt eget lärande i fokus och prova aktiviteter direkt i undervisningen. Ta del av kompetensutvecklingsinsats i didaktik i naturvetenskap och teknik.

Det här får du

Kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

För vem

Lärare som undervisar i naturvetenskap och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Läs mer om modellen på Lärportalen

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt och ni kan starta arbetet när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Insatsen genomförs på arbetstid och hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestämmer rektor tillsammans med lärare. Rektor och huvudman ansvarar för att skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Planera och organsiera för kollegialt lärande

Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Planera och organisera för kollegialt lärande - Naturvetenskap och teknik (763 kB)

Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik i naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs. I dagsläget finns elva moduler inom naturvetenskap och teknik, åtta för grundskola och tre för gymnasiet.

Besök Lärportalen

Nationella Skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-01-12