Tekniska förutsättningar för digitala nationella prov

Här finns information om tekniska förutsättningar för att kunna genomföra digitala nationella prov. Informationen riktar sig till skolchefer och tekniskt ansvariga.

  • Teknisk support

    Här kan du läsa om vilket stöd och vilken teknisk support som Skolverket respektive den egna organisationen har ansvar för vid digitala nationella prov.