Inspiration och reportage

Här kan du hitta inspiration för undervisning och skolutveckling inom en rad olika områden.

Hitta reportage

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Yrkesutbildning

Laddar innehåll...
22 träffar
 • 09 feb 2023 Tät lärarsamverkan rätta receptet i Falköping

  Ett tätt samarbete mellan yrkesläraren och sva-läraren, integrerad undervisning och en nära samverkan med branschen. Det är några av framgångsfaktorerna i Falköpings kombinationsutbildning för kockar.

 • 09 feb 2023 Lärande exempel från språk- och yrkesintegrerande arbetssätt i kombinationsutbildningar

  På uppdrag av Skolverket tog Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet fram och genomförde en utbildning i språk- och yrkesintegrerande arbetssätt inom kombinationsutbildningar i komvux under hösten 2022. Här berättar de deltagande verksamheterna om sina erfarenheter i fem lärande exempel.

 • 09 feb 2023 Samverkan med branschen bäddade för succé

  Kombinationsutbildningen Gästservice i Bollnäs har byggts upp i tät samverkan med Scandic Hotel på orten. Utbildningen är delvis förlagd till hotellet, och flera av hotellets ordinarie medarbetare har viktiga roller i utbildningens utformning. Förhoppningen är att modellen kan bli en inspiration för fler utbildningar över landet.

 • 09 feb 2023 Integrerande lärandemål – en utmaning värd att anta

  På Movant i Uppsala jobbar man med integrerande lärandemål på sin kombinationsutbildning för blivande byggnadsarbetare. Det är en stor utmaning, men värt mödan, konstaterar sva-läraren Emelie Valencia Lag. – Det är tydligt att det har stärkt eleverna och gett dem mer motivation.

 • 09 feb 2023 Individuell anpassning i Vilhelmina

  Att bedriva yrkesvuxutbildning på en mindre ort med mindre deltagarunderlag kräver ofta en noggrann individuell anpassning av undervisningen. Att kombinera med kombinationsutbildning för dem som behöver extra språkstöd blev en lösning på vårdbiträdesutbildningen i Vilhelmina – till gagn för både deltagare, skolan och branschen.

 • 09 feb 2023 Apl-satsning med vinster för lärare, arbetsgivare och elever

  På Göinge utbildningscenter i skånska Sibbhult satsar man sedan flera år extra tid och resurser på att utveckla arbetet kring apl på sina gymnasiala yrkes- och kombinationsutbildningar. Bland annat har en apl-samordnare anställts, och alla elever går en introduktionskurs inför apl. Vinster syns för lärare, arbetsgivare och elever.

 • 18 nov 2022 Inspiration och erfarenhetsutbyte vid Apl-utveckling för rektorer

   Vad innebär egentligen kvalitetsarbete inom apl och hur ser ansvarsfördelningen ut mellan huvudman och rektor? Dessa frågor och mycket mer reder Skolverket ut under workshopen Apl-utveckling för rektorer.

 • 17 okt 2022 ”Som utbildare har vi ett ansvar att bidra till en grön omställning”

  Med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling fick Wilhelm Haglunds gymnasium en bekräftelse på sitt framgångsrika arbete med lärande för hållbar utveckling. Ett arbete som genomsyrar både undervisning och övrig verksamhet, från kurser i industriteknik till ämnen som historia och samhällskunskap.

 • 24 nov 2021 Sötåsen – naturbruksskolan där hållbarhetsarbetet sitter i väggarna

  Efter drygt 20 år som ekologisk skola är hållbar utveckling en självklar del av verksamheten på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. – Hos oss är det inte bara en fråga för några få eldsjälar, utan något som engagerar alla på skolan, säger förstelärare Annika Eklind.

 • 24 nov 2021 Hållbarhet på restaurang- och livsmedelsprogrammet på Dackeskolan

  För eleverna på restaurangprogrammet på Dackeskolan har hållbarhet blivit ett så naturligt arbetssätt att de knappt behöver tänka på det. – Det har blivit självklart för dem använda hela råvaran och inte kasta något, berättar kockläraren Katarina Westlund.

 • 24 nov 2021 På Lerums gymnasium är hållbarhet på modet

  Hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt i gymnasieutbildningen inom handelsområdet. I juli 2022 träder förändringar i kraft och en ny kurs i handel och hållbar utveckling införs.

 • 13 mar 2020 Yrkesutbildningar på Lärvux i Helsingborg

  På Lärvux i Helsingborg har man yrkesutbildningar inom vård- och omsorg, café och restaurang samt hotell. Målgruppen är främst elever med lindrig utvecklingsstörning. Det finns också ett antal orienteringskurser, bland annat i studieteknik och studie- och yrkesvägledning. Syftet är att eleverna ska ut i jobb.

 • 12 mar 2020 Örebro jobbar med lärling inom komvux som särskild utbildning

  På Lärvux i Örebro började lärlingsutbildningen som ett ESF-projekt i samarbete med stiftelsen Activa. I det projektet hade Örebro under tre terminer 11 lärlingar. Vid projektets upphörande fick sex elever anställningar med lönebidrag inom vård och omsorg.

 • 04 jun 2019 Fatima studerar sfi i kombination med yrkesutbildning

  Fatima är lärling på en förskola i Visby sedan fyra månader tillbaka. Hon kom till Sverige från Syrien för fyra år sedan, och hade då en gymnasienivå. Hon började på sfi B-nivå. Nu ligger hon på D-nivå.

 • 28 maj 2019 Sfi yrkesspår i Botkyrka leder till arbete för de flesta elever

  Inom sfi på Botkyrka Vuxenutbildning finns det tre yrkesspår: Hotell och storkök, Barn och fritid och Vård och omsorg. Sfi park och trädgård är ett fjärde spår som är planerat. Ett nära samarbete med praktikplatserna leder till att så gott som alla elever får jobb under eller efter utbildningen.

Sida 1 av 2