Yrkespaket inom komvux på gymnasial nivå

Här finns förslag på nationella yrkespaket för yrkesutbildningar inom komvux. Yrkespaketen består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Paketen kan också ligga till grund för vidare studier.

Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram ett antal nationella yrkespaket. För vissa av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket och för en del av yrkespaketen finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, för att eleven ska få en bredare eller djupare kunskap inom området. Samtliga påbyggnadspaket presenteras tillsammans med baspaketet som de är tänkta att bygga vidare på. Det är även möjligt att kombinera flera nationella yrkespaket eller komplettera med andra enstaka kurser än de rekommenderade, allt utifrån önskemål och behov.

Huvudmän som genomför yrkesutbildning inom komvux kan välja om och hur de ska använda förslagen. Det är fortfarande möjligt att lokalt eller regionalt bestämma om andra sammanhållna yrkesutbildningar än de nationellt framtagna yrkespaketen.

Utdrag ur betygskatalogen

Den som har slutfört ett yrkespaket ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes yrkeskompetens. Utdraget ur betygskatalogen bör därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för.

Kurskoder

Kurskoder för de nationella yrkespaketen och regionala paket

Nationella yrkespaket i pdf-format

Nationella yrkespaket för gymnasiet och komvux gymnasial nivå

A

Administratör 400p (41 kB)PDF (pdf, 43 kB)

Aktiviteter och upplevelser 1400pPDF (pdf, 48 kB)

Aktivitetsledare fritidshem 500pPDF (pdf, 48 kB)

Anläggningsförare 1200pPDF (pdf, 46 kB)

Arbete inom barnomsorgen 500p
(Inte aktuellt för tillfället – ska ses över

Assistent marknadsföring 700pPDF (pdf, 45 kB)

Uppdaterade våren 2018.
Aktivitetsledare fritidshem uppdaterad hösten 2018.

B

Bagare och konditor 1400pPDF (pdf, 49 kB)

Barnskötare - Elevassistent Bas + Påbyggnad 900pPDF (pdf, 57 kB)

Beläggningsarbetare 900pPDF (pdf, 45 kB)

Bergarbetare 1200pPDF (pdf, 45 kB)

Betongarbetare 1100pPDF (pdf, 45 kB)

Bokning 1200pPDF (pdf, 71 kB)

Bokning och försäljning 1200pPDF (pdf, 72 kB)

 Uppdaterade våren 2018.
Barnskötare - Elevassistent Bas + Påbyggnad 900p uppdaterad hösten 2018.

D

Djurskötare i mjölkproduktion 600pPDF (pdf, 45 kB)

Uppdaterade våren 2018

E

Ekonomi- och redovisningsassistent 700pPDF (pdf, 45 kB)

Uppdaterade våren 2018

F

Floristaspirant 1500pPDF (pdf, 48 kB)

Frisöraspirant 1500pPDF (pdf, 48 kB)

Uppdaterade våren 2018

G

Glastekniker 1200pPDF (pdf, 45 kB)

Golvläggare 1100pPDF (pdf, 45 kB)

Gästvärd 500pPDF (pdf, 44 kB)

Gästvärd - försäljning-guest relations-eventvärd 900pPDF (pdf, 46 kB)

Uppdaterade våren 2018

H

HR-assistent 700pPDF (pdf, 44 kB)

Håltagare 1000pPDF (pdf, 44 kB)

Uppdaterade våren 2018

I

Idrotts- och fritidsanläggning 800pPDF (pdf, 50 kB)

Industri Bas 700p + Påbyggnad 300-600pPDF (pdf, 71 kB)

Inköpsassistent 500pPDF (pdf, 44 kB)

Uppdaterade våren 2018.

Idrotts- och fritidsanläggning 800p uppdaterad hösten 2018.

K

Kock 1400pPDF (pdf, 48 kB)

Konferens 1200pPDF (pdf, 72 kB)

Kundvärd reception 400pPDF (pdf, 43 kB)

Uppdaterade våren 2018

M

Murare 1000pPDF (pdf, 45 kB)

Målare 1000pPDF (pdf, 44 kB)

Uppdaterade våren 2018

P

Plattsättare 1200pPDF (pdf, 45 kB)

Plåtslagare 1100pPDF (pdf, 45 kB)

Reception 1200pPDF (pdf, 72 kB)

Uppdaterade våren 2018

S

Servitör 1400pPDF (pdf, 49 kB)

Skötsel av utemiljöer 600pPDF (pdf, 44 kB)

Sprinklermontör 500pPDF (pdf, 48 kB)

Stenmontör 1200pPDF (pdf, 45 kB)

Ställningsbyggare 1200pPDF (pdf, 45 kB)

Säljstöd företagsförsäljning 800pPDF (pdf, 45 kB)

Sprinklermontör, uppdaterad hösten 2018.

Övriga är uppdaterade våren 2018

T

Takmontör 1200pPDF (pdf, 45 kB)

Träarbetare 1000pPDF (pdf, 45 kB)

Uppdaterade våren 2018

U

Undersköterska 1500pPDF (pdf, 59 kB)

Undertaksmontör 1200pPDF (pdf, 45 kB)

Undersköterska, uppdaterad sommaren 2018. Övriga är uppdaterade våren 2018.

V

Ventilationsmontering Bas 700p + Påbyggnad 700pPDF (pdf, 51 kB)

Våningsservice 800pPDF (pdf, 68 kB)

Vårdbiträde 800pPDF (pdf, 46 kB)

Väg- och anläggningsarbetare 1100pPDF (pdf, 45 kB)

Ventilationsmontering, uppdaterad hösten 2018. Övriga är uppdaterade våren 2018.

Y

Yrkesförare Godstransport 600pPDF (pdf, 44 kB)

Yrkesförare Godstransporter 800pPDF (pdf, 44 kB)

Yrkesförare Persontransport 500pPDF (pdf, 44 kB)

Uppdaterade våren 2018

Senast uppdaterad 29 oktober 2018

Frågor och svar

Vi har samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

Koder för studievägar, yrkespaket och språk

På sidan Studievägskoder och språkkoder har vi samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

Sidan Studievägskoder och språkkoder

Bilagan ska användas för alla yrkespaket, men om de är regionala måste texten justeras så att den är anpassad efter de kurser som paketet innehåller.

 

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning ska

  1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i yrkesämnen, och
  2. till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.

 

En lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna ska

  1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiesärskolepoäng i yrkesämnen, och
  2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

I benämningen för varje nationellt yrkespaket framgår vilket yrkesområde det riktar sig mot. Utbildningsanordnare som tar fram ett regionalt yrkespaket behöver bestämma vilket yrkesområde som avses.

För att kunna få bilagan ska eleven anses ha uppnått de utbildningsmål som det nationella yrkespaketet syftar till att ge. Ett alternativ för de elever som inte har uppnått samtliga utbildningsmål är att dokumentera elevens kunskaper i ett intyg (Skolfs 2014:120).