Statsbidrag

Med våra statsbidrag kan du som driver förskolor, skolor och vuxenutbildning ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig. Det finns även statsbidrag för organisationer som arbetar med utbildning.

Hitta statsbidrag

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Vem kan söka?

Fokusområde

Laddar innehåll...
123 träffar
 • Statsbidrag för akutskolor 2023

  Det här statsbidraget ska gå till personalkostnader för akutskolor i grundskolan. En akutskola är en organisatorisk lösning som är knuten till en skolenhet för att elever tillfälligt ska få utbildning utanför den egna skolenheten.

 • Statsbidrag för akutskolor 2024

  Det här statsbidraget ska gå till personalkostnader för akutskolor i grundskolan. En akutskola är en organisatorisk lösning som är knuten till en skolenhet för att elever tillfälligt ska få utbildning utanför den egna skolenheten.

 • Statsbidrag för att utveckla språk- och matematikundervisning 2024/25

  Det här statsbidraget ska användas för att frigöra tid till förskollärare inom förskolan samt förskollärare och lärare inom förskoleklass och lågstadiet att handleda kollegor som deltar i kompetensutveckling inom områdena språk-, läs- och skrivutveckling och matematikutveckling.

 • Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2023

  Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen där barnet bor kan söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden. Hemkommunens ansökan om statsbidrag ska göras till Skolverket senast den 17 april för vårterminen 2023 och den 16 oktober för höstterminen 2023.

 • Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2024

  Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen där barnet bor kan söka statsbidrag för att täcka utbildningskostnaden. Hemkommunen måste ansöka senast den 15 april för vårterminen 2024 och den 15 oktober för höstterminen 2024.

 • Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023

  Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

 • Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2023

  Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

 • Statsbidrag för Lärarlyftet 2023

  Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

 • Statsbidrag för Lärarlönelyftet 2023/24

  Statsbidrag för Lärarlönelyftet ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare.

 • Statsbidrag för Lärarlönelyftet 2024/25

  Statsbidraget för Lärarlönelyftet ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare.

 • Statsbidrag för Läslyftet 2023/24

  Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskollärare inom förskolan samt förskollärare och lärare inom förskoleklass och lågstadiet att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

 • Statsbidrag för Läslyftet 2024/25

  Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare inom förskolan samt förskollärare och lärare inom förskoleklassen och lågstadiet att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

 • Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2022/23

  Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskollärare och lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

 • Statsbidrag för Specialpedagogik för lärande 2023/24

  Statsbidraget ska användas som ersättning för den tid som speciallärare och specialpedagoger handleder sina kollegor i kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande.

 • Statsbidrag för Specialpedagogik för lärande 2024/25

  Det här statsbidraget ska användas som ersättning för den tid som speciallärare och specialpedagoger handleder sina kollegor i kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande.

Sida 1 av 9