Statsbidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag. Syftet med alla bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen.

AKTUELLT

Förändringar i flera statsbidrag under 2018

På flera av våra statsbidrag har det skett några förändringar. Det är olika förändringar i olika statsbidrag, till exempel nya villkor, datum eller vilken typ av uppgifter vi begär in. 

Se vilka bidrag som påverkas

På den här sidan kan du se öppna ansökningar, rekvisitioner och redovisningar. Du kan även se de senast publicerade besluten. Alla våra statsbidrag hittar du i menyn, de är indelade efter skolform. 

Senast granskad: 2018-04-13
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten