Bidrag till lärarlöner

Huvudmän kan ansöka om bidrag för att ge ökade löner till lärare. Dels genom att tillsätta karriärtjänster, eller genom löneökning med Lärarlönelyftet.

Statsbidrag för Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Läs mer om Lärarlönelyftet

Statsbidrag för karriärtjänster för lärare

Bidraget ska täcka löneökningar för förstelärare och lektorer. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.

Läs mer om karriärtjänster för lärare

Extra statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden

Syftet med det extra statsbidraget för karriärtjänster är att huvudmän ska kunna anställa fler förstelärare i skolor i utanförskapsområden. Avsikten är att stärka skolor med stora utmaningar genom att locka de skickligaste lärarna dit.

Läs mer om det extra statsbidraget för karriärtjänster i utanförskapsområdet

Statsbidrag för skolledare och extra karriärtjänster

Bidraget kan sökas av huvudmän med skolor som har särskilt svåra förutsättningar och av huvudmän som har överenskommelser med statsbidrag inom Samverkan för bästa skola och nyanlända elevers skolgång. Syftet med bidraget är att stödja och säkra pedagogiskt ledarskap och god undervisning. Bidraget ska gå till lön för skolledare, förstelärare och lektorer.

Läs mer om skolledare och karriärtjänster

Senast granskad: 2017-08-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten