Bidrag till lärarlöner

Huvudmän kan ansöka om bidrag för att ge ökade löner till lärare. Dels genom att tillsätta karriärtjänster, eller genom löneökning med Lärarlönelyftet.

Statsbidrag för karriärtjänster för lärare

Bidraget ska täcka löneökningar för förstelärare och lektorer. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.

Läs mer om karriärtjänster för lärare

Extra statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden

Syftet med det extra statsbidraget för karriärtjänster är att huvudmännen ska kunna anställa fler förstelärare i skolor i utanförskapsområden. Avsikten är att stärka skolor med stora utmaningar genom att locka de skickligaste lärarna dit.

Läs mer om det extra statsbidraget för karriärtjänster i utanförskapsområdet

Statsbidrag för Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Läs mer om Lärarlönelyftet

Senast granskad: 2017-01-30
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten