Studie- och yrkesvägledare

För dig som vägleder elever till fortsatta studier och yrkesliv.

 • Grundskolan

  Samlad information om grundskolan

  Kortfattad information om särskilt stöd, anpassad studiegång och att läsa gymnasiekurser under grundskoletiden samt meritpoäng inför gymnasiestudier.

 • Gymnasieskolan

  Samlad information om gymnaseiskolan

  Kortfattad information om betyg och meritpoäng, programbyte, förlängd undervisning, att gå om kurser, individuell studieplan, anpassat program och aktuella bestämmelser med mera för gymnasieskolan.

 • Vuxenutbildning

  Svar på vanliga frågor om vuxenutbildning

  Här hittar du svar på många av de frågor som studie- och yrkesvägledare har om vuxenutbildning.