Skolverket

Studie- och yrkesvägledare

För dig som hjälper elever att göra väl underbyggda val till fortsatta studier och yrkesliv.